[x] CLOSE
Powered by MAXSITE 1.10  • 01คลังแผนการจัดการเรียนรู้
13 / ธ.ค. / 2555
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)

          การออกแบบหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยต้นแบบ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
30 / พ.ย. / 2555
หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

          หน่วยการเรียนรู้ศิลปะเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
30 / พ.ย. / 2555
หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

          หน่วยการเรียนรู้เรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
20 / ก.ย. / 2555
การวิจัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบ SPA เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มวิชาภาษาไทย

          เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การวิจัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบ SPA เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มวิชาภาษาไทย
โดยนางวิจิตรา ขานชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
นิเทศการศึกษา
11 / ส.ค. / 2555
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21

          การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.
นิเทศการศึกษา
5 / ส.ค. / 2555
รายงานการนิเทศ

          รายงานการนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
27 / มิ.ย. / 2555
เผยแพร่ผลงาน

          

รายงานผลการจัดการเรียนรู้การดีดจะเข้ขั้นพื้นฐานโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
14 / มิ.ย. / 2555
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook

          เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น ที่เป็นอันตรายที่แฝงมาในโปรแกรม Facebook ที่อันตรายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราและของเพื่อนของเราด้วยนะ
ลองดูว่าใน Facebook ของท่านมีแอพพลิเคชั่นเหล่านี้หรือไม่หากมีรีบลบออกนะคะ
อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
การวัดและประเมินผล
14 / มิ.ย. / 2555
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม \"การวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง\" (UTQ 2136)

          
เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง ที่ข้าพเจ้าได้จากการเรียน UTQ 2136 นะคะ  อ่านและทำข้อสอบแล้วรู้สึกว่า
มีประโยชน์ต่อคุณครูมากเลยคะ ข้าพเจ้าเป็นครูใหม่คะ เรื่องการวัดการประเมินผลจึงยังไม่ชำนาญแต่พออ่านแล้วก็เข้ อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 24 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
12 / มิ.ย. / 2555
ดิจิทัลเทคโนโลยี

          


อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 7 ครั้ง.
คลังแผนการจัดการเรียนรู้
12 / มิ.ย. / 2555
เผยแพร่ผลงาน

          

อ่านต่อ...

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 3 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
31 / พ.ค. / 2555
ฺBest Practice JACKPOT MODEL

          
อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
27 / พ.ค. / 2555
การสร้าง CD Training อย่างง่าย ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate

          Adobe Captivate เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาและสร้างสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) ซึ่งความสามารถของตัวซอฟต์แวร์ค่อนข้างจะหลากหลาย
แต่ง่ายในการพัฒนาสื่อ ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจึงได้ขอเสนอ วิธีการทำ CD Training ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆความสามารถขอ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
คลังงานวิจัย
23 / พ.ค. / 2555
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่นักเรียนใช้บริการแสวงหาความรู้ในเวลาว่าง ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ปีการศึกษา 2554

          

อ่านต่อ...

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
22 / พ.ค. / 2555
เทคนิคการสอน EIS สำหรับครูคอมพิวเตอร์ (มือใหม่ )

          

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การสอนแบบ EIS (คอมพิวเตอร์)

อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 17 ครั้ง.
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
22 / มี.ค. / 2555
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เรื่อง การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต

          

สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่าย เรื่อง การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
http://110.164.210.164/D_ICT/

อ่านต่อ...
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 5 ครั้ง.
คลังความรู้ทั่วไป
19 / มี.ค. / 2555
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก 7 ประการ

          

อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 22 ครั้ง.

คลังความรู้ทั่วไป
18 / มี.ค. / 2555
เผลอคลิกปิด Tab หน้าเว็บในบราวเซอร์ แล้วจำไม่ได้ ทำไงดี

          เผลอคลิกปิด Tab หน้าเว็บในบราวเซอร์ แล้วจำไม่ได้ ทำไงดี อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
คลังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 / มี.ค. / 2555
วิธีการขัดรองเท้าคอมแบทให้เงาแบบนักเรียนนายร้อย

          นำสาระความรู้ เทคนิคการขัดรองเท้าหนัง รองเท้าคอมแบท ของนักศึกษาวิชาทหารมาฝากครับ
สำหรับให้ท่านคุณครู ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารนำไปแนะนำนักศึกษาวิชาทหารในปกครองของท่านต่อได้ครับ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 77 ครั้ง.
คลังฺBest Practice
16 / มี.ค. / 2555
การพัฒนาครูเครือข่าย Master Teacher

          Best Practice ผลงานการพัฒนาครูเครือข่ายของครูแกนนำ (Master Teacher) สาขา คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย อ่านต่อ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


     ""ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เป็นแหล่งรวมเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเนื้อหา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากครูในสังกัด สพม.21 ซึ่งได้นำมาแลกเปลี่ยนในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้ถูกกลั่นกลรองมาจากความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานของคณะครูอาจารย์ทุกคน...ดังนั้น ทุกเรื่องราว ทุกเนื้อหาสาระจึงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน หากบุคคลใดที่มีความประสงค์จะนำเนื้อหาเรื่องราวใด ๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ไปนำเสนอในรูปแบบใด ๆ จึงควรที่จะอ้างอิงและให้เครดิตกับ "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21" เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูอาจารย์ทุกคนที่เพียรค้นคว้าหาความรู้มานำเสนอ ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ...เราขอน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาปรับปรุงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณ Maxsite 1.10 CMS ที่พัฒนาโดยคนไทย ขอขอบคุณทุก ๆ คลิกที่แวะมาเยี่ยมชมเรา "ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21""