บทความทางวิชาการ
27/พ.ค./2561

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

คู่มือการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบประมาณ 2560
8/ก.พ./2561

รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

รายงานผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ งบประมาณที่ได้รับ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนนักเรียน ตามที่เสนอของบประมาณ (จำนวน ๓๐๓ คน) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ที่โร

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ งบประมาณ 2560
5/ก.พ./2561

รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

แบบรายงานผลการใช้งบประมาณ การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย งบประมาณที่ได้รับ ๓๐,๒๘๐ บาท จำนวนนักเรียน ตามที่เสนอของบประมาณ (จำนวน ๒๒ คน)  รูปแบบธุรกิจพอเพียง จำนวน ๒

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
11/พ.ย./2560

การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21

การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การจัดการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจพอเพียง
11/พ.ย./2560

การจัดการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจพอเพียง

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
เอกสารประชุมวิจัยโรงเรียนจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
19/ส.ค./2560

เอกสารการประชุม โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสะท้อนผลงานโรงเรียนต้นแบบจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เอกสารการประชุมโครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ภายใต้ชื่อเรื่องวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนที่สอดคล้องกับ 5 กลุ่มอาชีพยุคปร

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
้ิเอกสารประกอบกานิเทศการวิจัยเชิงประเมินโรงศตวรรษที่ 21
30/ก.ค./2560

เอกสารการนิเทศการวิจัยเชิงประเมินศตวรรษที่ 21

เอกสารการประชุมการวิจัยเชิงประเมิน โครงการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษ ที่ ๒๑ ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 7 โมดูล ภายใต้โครงการนิเทศนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ สู่การพัฒนาทักษะงานอาชี

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
บทความทางวิชาการ
3/มิ.ย./2560

สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น

สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว  รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น

3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
3/มิ.ย./2560

ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!

ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
3/มิ.ย./2560

สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์

สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

3/มิ.ย./2560
สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น
11/พ.ย./2560
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังคมวิทยา อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
3/มิ.ย./2560
ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!
19/ส.ค./2560
เอกสารการประชุม โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสะท้อนผลงานโรงเรียนต้นแบบจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
30/ก.ค./2560
เอกสารการนิเทศการวิจัยเชิงประเมินศตวรรษที่ 21
3/มิ.ย./2560
สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์
3/มิ.ย./2560
E-Book การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
11/พ.ย./2560
การจัดการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจพอเพียง
5/ก.พ./2561
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

Categories