บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการขับร้องประสายเสียง

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้การขับร้องประสานเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา นายสุระชัย นาอุดม ปีการศึกษา 2554

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

ppt การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

ppt การสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เรื่องการประมาณค่า แล้วจะมีมาฝากเรื่อยๆ เรามาช่วยกันพัฒนานักเรียนกันนะค่ะ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

เป็นชุดกิจกรรมที่ฝึกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานสี รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี รหัสวิชา ง43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง งานสี รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี รหัสวิชา ง43102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ศึกษาค้นคว้า นายทวิช โคตรชมภู ปีการศึกษา 2554

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

ฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ด้วย Robo MIND

สำหรับเจ้า RoboMind นี้ เป็นโปรแกรมช่วยฝึกการเขียนโปรแกรมแบบ ง่าย ครับเหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มฝึกเขียนโปรแกรม ในระดับชั้นปฐมถึงมัธยม นะครับ ก่อนที่เด็กเหล่านี้จะก้าว ไปเขียน programming language อย่างเช่น c หรือ pascal ต่อไป ในระดับที่สูงขึ้น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
2/มิ.ย./2560

คู่มือการบริหารยุวกาชาด

คู่มือการบริหารกิจกรรมยุวกาชาดเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและต่อยอดไปถึงการบริหารจัดการกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจได้ทราบและศึกษา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
24/ม.ค./2554

เมื่อใดให้ลูกเรียนคอมพิวเตอร์

มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของเด็กพรั่งพรูเข้ามาในระยะนี้ ซึ่งคงมีอยู่ในใจของผู้อ่านจำนวนมาก โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคการศึกษาแบบไร้พรมแดน ที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มาก จนเกิดความลังเลใจว่า เราจะให้ลูก ได้เริ่มเรียนคอมพิวเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
บทความทางวิชาการ
24/ม.ค./2554

ธุรกิจโฆษณาบนเว็บ

การเติบโตของจำนวนโฮมเพจมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เชื่อกันว่าในปัจจุบันมีจำนวนโฮมเพจมากเกินกว่าหนึ่งล้านโฮมเพจ โฮมเพจเหล่านี้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่เรารู้จักกันในนาม WWW-World Wide Web

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

3/มิ.ย./2560
สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น
11/พ.ย./2560
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังคมวิทยา อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
3/มิ.ย./2560
ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!
19/ส.ค./2560
เอกสารการประชุม โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมสะท้อนผลงานโรงเรียนต้นแบบจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
30/ก.ค./2560
เอกสารการนิเทศการวิจัยเชิงประเมินศตวรรษที่ 21
3/มิ.ย./2560
สร้างอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ด้วยลีนุกซ์
3/มิ.ย./2560
E-Book การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
11/พ.ย./2560
การจัดการเรียนรู้รูปแบบธุรกิจพอเพียง
5/ก.พ./2561
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

Categories