ข่าวสารทั่วไป
28/มิ.ย./2563

การประชุม Conference โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประชุม Conference โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
18/พ.ค./2563

รางวัล "ศึกษานิเทศก์ดีเด่น" นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร

รางวัล "ศึกษานิเทศก์ดีเด่น" นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
13/พ.ย./2562

A One Day Trip in Nongkhai by PTK. เที่ยวหนองคายใน 1 วัน

 A One Day Trip in Nongkhai by PTK. เที่ยวหนองคายใน 1 วัน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
24/ต.ค./2562

โรงเรียนในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ป.ท.ค)

 โรงเรียนในโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ป.ท.ค)

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
7/ก.ย./2562

การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย สพม.21

การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย สพม.21

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวประชาสัมพันธ์
3/ก.ย./2562

เพลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 คุณธรรมต้นแบบ

เพลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 คุณธรรมต้นแบบ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะงานทักษะอาชีพโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
22/ก.ค./2562

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะงานทักษะอาชีพ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะงานทักษะ อาชีพ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมวิชาชีพอาชีพ หน่วยการเรียนรู้สมรรถนะด้านอาชีพ ในรายวิชาเพิ่ม

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
9/มิ.ย./2562

เพลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณธรรมต้นแบบ

เพลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คุณธรรมต้นแบบ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
ข่าวสารทั่วไป
17/ธ.ค./2561

รายงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเชิงบูรณาการที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดฉบับเต็ม

รายงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเชิงบูรณาการที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดฉบับเต็ม

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
รายงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
2/ธ.ค./2561

รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดทำโดย นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินโค

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan

Categories