งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนน้ำสวยวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)

หน่วยต้นแบบวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนนำ้สวยวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

หน่วยการเรียนรู้ศิลปะ

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การวิจัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบ SPA เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มวิชาภาษาไทย

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนด้วยรูปแบบ SPA เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มวิชาภาษาไทย โดยนางวิจิตรา ขานชา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21

ผลสำเร็จจากการพัฒนาตนเอง ในงานวิจัยดังกล่าว ทั้ง 2 ปี พบว่า ผลที่เกิดกับตนเอง ทำให้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในระดับเครือข่ายนิเทศกลุ่มจังหวัด ลำดับที่ 1 (เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) และได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

รายงานการนิเทศ

รายงานการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories