งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

วิธีการขัดรองเท้าคอมแบทให้เงาแบบนักเรียนนายร้อย

:Dเทคนิคนี้เรียกว่าการขัดวนน้ำครับ ใช้มาตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่สอง โดยการบอกต่อจากเพื่อนที่ไปเรียนนายร้อย จปร.มาครับ ขัดแล้วเงามาก ๆ เลยครับ เริ่มเลยนะครับ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การพัฒนาครูเครือข่าย Master Teacher

โดย ครูวิเชียร แวดล้อม ครูชำนาญการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ร่วมเผยแพร่ผลงานจากการเข้ารับการพัฒนาอย่างเข้ม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

วิธี upload video ลง youtube

ขั้นตอนและวิธีการ upload video ลง youtube

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ฝึกการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ด้วย Robo MIND

สำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลาย ผู้ที่ต้องสอนการเขียนโปรแกรมให้กับ เด็ก ๆ ในระดับชั้นปฐม ถึง มัธยม หากต้องการหาเครื่องมือดี ๆ สำหรับช่วยสอนและสร้าง วิธีคิดในการเขียนโปรแกรม ลองมาดูโปรแกรมช่วยฝึกหัดวิธีการคิด และพัฒนาทักษะในการเขียน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

วิจัยในชั้นเรียนเรื่องนักเรียนส่งงานไม่ทันตามที่ได้รับมอบหมาย

นายปวิธชาด แสนพันธ์ จากโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ได้ทำการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง นักเรียนส่งงานไม่ทันตามที่ได้รับมอบหมาย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ สอง (พ.ศ. 2552 – 2561 ) เมื่อ 22 ตุลาคม 2553 โดย รัฐมนตรีฯกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวร ณ์ บุณยเกียรติ) เป้าหมา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยทั่วไป
2/มิ.ย./2560

คู่มือการใช้โปรแกรม UleadVideoStudio

คู่มือการใช้โปรแกรม UleadVideoStudio เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้โปรแกรม UleadVideoStudio ซึ่งผู้เขียนได้ใช้ UleadVideoStudio 11 เป็นตัวอย่างในการใช้งาน ขอให้สนุกกับการใช้โปรแกรมครับ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยทั่วไป
2/มิ.ย./2560

คู่มือการใช้ โปรแกรม Photo Shop CS เบื้องต้น

คู่มือการใช้ โปรแกรม Photo Shop CS เบื้องต้น

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
งานวิจัยการศึกษา
2/มิ.ย./2560

จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

การนำจุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการวัดและประเมินผล ให้โรงเรียนดาวโหลดเอกสาร และดำเนินการ ระยะที่ ๔ และที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories