นิเทศออนไลน์
6/ก.พ./2565

แผนนิเทศ สพม.หนองคาย

  แผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

หนองคาย 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
นิเทศออนไลน์
5/ก.พ./2565

เอกสารการนิเทศโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เอกสารการนิเทศโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
นิเทศออนไลน์
5/ก.พ./2565

เอกสารการนิเทศโครงการ 1 คน 1 โครงงานอาชีพ

เอกสารประกอบการนิเทศโครงการ 1 คน 1 โครงงานอาชีพ


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
นิเทศออนไลน์
23/ก.ค./2564

หน่วยที่ 5

ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 4   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 4

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 3 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 2 สร้างความเข้าใจ

การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยการออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 1 นำเสนอตัวอย่าง

    ตัวอย่างขั้นตอน การนำหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการตัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม

แบบฟอร์มขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

เอกสารการประชุมปฏิบัติการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

กระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  กระบวนการของ Five Steps ประกอบด้วย

 

 1 เรียนรู้โดยใช้คำถาม  (Learn to Question)   สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น หาแรงบันดาลใจ&nbs

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan