นิเทศออนไลน์
23/ก.ค./2564

หน่วยที่ 5

ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 4   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 4

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 3 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 2 สร้างความเข้าใจ

การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยการออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

หน่วยที่ 1 นำเสนอตัวอย่าง

    ตัวอย่างขั้นตอน การนำหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการตัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม

แบบฟอร์มขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
13/ก.ค./2564

เอกสารการประชุมปฏิบัติการ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

กระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21  กระบวนการของ Five Steps ประกอบด้วย

 

 1 เรียนรู้โดยใช้คำถาม  (Learn to Question)   สำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น หาแรงบันดาลใจ&nbs

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan