[ Kukkik ]
ชื่อ-นามสกุล : 
กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
ชื่อเล่น : 
Kukkik
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
19/3/2524
อายุ : 
37
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
sunday_memory@hotmail.com  
ที่อยู่ : 
117 หมู่ 8 ถนน มีชัย
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ : 
43000
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
สูงกว่าปริญญาโท