หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์
เรื่อง : เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์
blog : Kukkik
ระดับ : [ มือใหม่ ]
อ่าน : 2447
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์  

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดผู้เขียนบทความ blog
blog name :
เจ้าของ blog :
วัน/ เดือน/ ปีเกิด :
สถานที่ทำงาน :
จำนวนบทความใน blog :
ระดับของ blog :
Kukkik
กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
19/3/2524
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
1 เรื่อง
[ มือใหม่ ]